DEĞER ZİNCİRİMİZ

Doruk Group Holding, buğday tohumundan, ekmeğin sofraya gelinceye kadar geçirdiği tüm süreci bir değer zinciri olarak tanımlıyor. Bu değer zincirinin her aşamasında bulunmak, Doruk Group Holding’in kalite tutarlılığını, sürdürülebilirliği ve bütünselliği sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

Dünya üzerinde buğday değer entegrasyonunu tamamlamış ve sadece bu değer zincirine odaklanmış en kapsamlı yapılanma olan Doruk Group Holding, tüm operasyonlarını ve yatırımlarını planlarken de zincirdeki kesintisiz iş akışına odaklanıyor.

Toprağa atılan ilk tohumun kalitesi aynı zamanda tüketicinin sofrasına gelen ürünün de kalitesi anlamına geliyor. Bu nedenle, buğday tohumunun geliştirilmesi ve üretimi ile başlayan, aradaki tüm tarımsal üretim aşamalarını ve ticareti de kapsayan değer zincirinde, her yıl artması beklenen buğday ve tahıl talebini karşılayacak kapasitede tohumların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önemli bir yer tutuyor.

Tarımın, üreticinin de içinde olduğu karlı bir modele dönüştürülmesi, buğday tarımının etkin yapılabilmesi için diğer ilgili sektörlerin de geliştirilmesi ve başka alanlarda da girişimlerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Buğdayın işlenmesi sırasında ortaya çıkan yan ürünlerle birlikte hayvancılığa destek olacak şekilde kurgulanan yeni bir model ile üreticiler için yeni alternatif oluşturulurken, beslenme piramidindeki diğer önemli bileşenlerin de kaliteli üretimi için bir fırsat yaratılıyor.

Yerel ve küresel boyutta, her tür ve büyüklükteki unlu mamul üreticisinin girdi ve diğer maddelere olan ihtiyacını tek adresten karşılayacak şekilde toplam çözüm sağlayıcısı olmak da Doruk Group Holding’in esas aldığı değer zincirinde önemli bir halkayı oluşturuyor.

Değer zincirinin tamamında tüketiciye en sağlıklı ve besleyici ürünün sunulması esasına dayanan bu yaklaşımla birlikte, tüketicinin yaşam kalitesini, nitelikli ekmek ve unlu mamuller sunarak artırmayı hedefleyen şirketlerin katılımıyla değer zincirinin tüketiciye dokunan halkası da tamamlanmış oluyor..

Doruk Group Holding’in yapılanmasının merkezindeki buğday değer zinciri, grup şirketlerinin “PAYLAŞILAN DEĞER YARATMA” anlayışının da temelini oluşturuyor.