Marmara Tohum

Marmara Tohum Geliştirme A.Ş buğday, diğer tahıl ve yağlı tohum faaliyetlerinde; Türkiye’de tarımın nitelikli tohum ihtiyacını karşılamak üzere üretim çalışmalarını sürdürmektedir.

Doruk Grubu şirketlerinden Marmara Tohum Geliştirme A.Ş. ülkemizin tarla bitkileri alanındaki nitelikli tohum ihtiyacına cevap vermek üzere çalışmalara 2004 yılında başlamış, 2009 yılında Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu sıfatını kazandıktan sonra bu alandaki faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır.

Marmara Tohum Geliştirme A.Ş’nin hedefi ülkemiz iklim ve toprak şartlarına uyum sağlayacak buğday tohumu başta olmak üzere yüksek nitelikli tohumların üretimini yaparak tarla bitkilerinde kalite ve verim artışının sağlanmasına katkı sağlamaktır. Marmara Tohum Geliştirme A.Ş., çeşitli tohum araştırma enstitüleri ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yüksek nitelikli anaç tahıl tohumlarını çoğaltmakta ve işlemekte, Tarım Bakanlığı tarafından yapılan sertifikalandırma ve etiketlendirme işlemlerinden sonra paketlenen ürünleri pazara sunmaktadır.

Marmara Tohum geliştirme A.Ş 2011/12 sezonunda Türkiye’nin en büyük özel sektör buğday tohumu yetiştiricisi ve dağıtıcısı olmuştur.