Berce

Berce’nin Beraberce projesinin amacı üretime yeni tarımsal üreticiler katmaktır.

Berce Muş Alparslan Tarım İşletmesi’nde dünyanın en ileri tarımsal üretim teknolojileri kullanılmaktadır.

Berce, Doruk Grubu’nun bitkisel üretim ve hayvancılıkla ilgili şirketidir. Berce’nin hedefi üreticinin verimliliği ve Pazar entegrasyonunu artırarak kırsal refahı yükseltirken, sanayiye kaliteli, sürekli ve uygun fiyatlı tarımsal girdiler sağlamaktır. Berce bu doğrultuda iki proje üzerine yoğunlaşmış durumdadır : Muş Alparslan Tarım İşletmesi ve Beraberce Projesi.

Muş Alparslan Tarım İşletmesi 64.000 dekar büyüklüğündedir. Berce bu işletmeyi bir teknoloji, tohum ve damızlık hayvan üretim merkezi olarak değerlendirmeyi planlamaktadır.

Beraberce projesi ise verimli olabilecekken göç, pazara uzaklık, sermaye eksikliği gibi sebeplerle potansiyelinin gerisinde kalmış bölgelerin tarımsal üretiminin geliştirilmesi üzerine bir girişimdir. Başlangıç için seçilen pilot bölge Karabük ilinin Eflani ilçesidir.

Berce, tarım yapılmayan, terk edlmiş ya da hiç işlenmemiş alanlarda tarımın yapılması, tarım yapılan yerlerde ise üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ile Türkiye’nin tarımsal üretiminin buğday dahil tüm ürünlerde en az ikiye katlayacağını öngörmektedir. Berce, bu hamleyi gerçekleştirmek için oluşturduğu Beraberce modelini Eflani’den başlayarak tüm yurda yaymayı hedeflemektedir.

Beraberce modelinde, Berce ürün paylaşımı, kiralama, pazar oluşturma, finansman sağlama, altyapı kurma gibi yöntemlerle üreticinin verimliliğini artırmaktadır.