Paylaşılan Değer Yaratmak

Doruk Group Holding, tohumdan sofraya her aşamasında faaliyet gösterdiği değer zincirinde dokunduğu her paydaşı için, ticari ilişkinin ötesinde, toplumsal çalışmalarıyla da paylaşılan değer yaratmaya odaklanır. Değer zincirinin son halkasındaki tüketicinin iyi beslenmesi, yaşam kalitesinin yükselmesi ve sağlıklı ürünlere erişimi, değer paylaşımının temelini oluşturur.

Doruk Group Holding en iyi tohumun geliştirilmesi ve ülke tarımına kazandırılması için çalışır, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilimsel kaynaklar oluşturur, ülkenin ortak hazinesine değer yaratır.

Tarımdaki iş ortaklarıyla ticari ilişkinin ötesinde bilgi birikimi paylaşımı ve en iyi uygulamalara önderlik yaparak üreticinin gelişimi için değer yaratır.

Değer zinciri dahilindeki her ürün ve sürecin iyileştirilmesi için farklı görüşleri dinler, çözüm üretir, çalışanları iş ortakları ve tüketicilere daha iyisini sunacak ortak aklı destekleyerek toplam kaliteyi artırarak değer yaratır.

Değer zincirinin üretim halkalarında yan fayda ve gelir sağlamaya yönelik projeleriyle üretici için değer yaratır.

Değer zincirinin tüketiciye dokunan halkalarında katma değerli ve zenginleştirilmiş ürünler geliştirerek tüketicinin yaşam kalitesini yükselten bir değer yaratır.

Faaliyetleriyle toplumsal yaşama doğa ve çevre ile ilgili politikaları aracılığıyla katkı sağlar.

Üretim ve diğer tesislerinin olduğu bölgelerde üreticiler ve diğer yöre sakinlerine, iş modeli, eğitim, tür geliştirme, su islahı gibi konularda yön gösterici olur.

Her yaştan gencin eğitimine kendi faaliyet alanı çerçevesinde katkıda bulunur.

Uluslararası iş ve bilgi ağı ile değer zinciri dahilindeki gelişmeleri ve iyileştirmeleri izler, üreticiler, tedarikçiler ve tüketicilerine daha iyi ürün ve hizmet sunmak üzere çözümler geliştirir.

Hasat, üretim, dağıtım ve tüketiciye sunum aşamalarında verimliliği, tüm paydaşların faydasını faaliyetlerinin merkezine koyar.

Düruk Group Holding topluma katkı yapmayı kurum itibarının koşullarından biri olarak görür ve bu yaklaşımı ile kamuoyuna örnek olmayı amaçlar.

Doruk Group Holding, tarım odaklı sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal değer yaratırken;

TÜKETİCİLER için kolay erişilebilir nitelikli beslenmeyi,

ÜRETİCİ VE YEREL ÇEVRE için sürüdürülebilir iş modelini, bu yönde gerçekleştirilecek eğitim çalışmalarını, su islahı ve gereken bölgelerde tür geliştirme çalışmalarını,

TOPLUM için yaşanabilir bir doğa ve kaynakların korunmasına odaklı çevre anlayışını,

TEDARİKÇİLER için bilgi birikimini paylaşmayı ve yatırımların sürekliliğini,

GENÇLER için buğday değer zinciri hakkında bilgisi olan, idealist bir kuşak yetiştirme hedefini merkeze koyar. Bu çerçevede gönüllü çalışma programlarını geliştirir ve tarımda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetişmesine yönelik toplumsal bir rol üstlenir.

Doruk Group Holding, ÇEVRE PERFORMANSI konusunda hesap verilebilir atık yönetimi, enerji kullanımı ve paketleme esaslarını gözetir.