Doruk’ta Kariyer

Doruk Group Holding’de Kariyer
DORUK Şirketler Grubu’nda, girişimciliği, katılımcılığı ve yaratıcılığı destekleyerek, teknolojinin ve emeğin optimum standartlarda bütünleşmesini sağlayıp, grup şirketlerini küreselleşme kavramı ölçülerinde;

  • Çalışmak için tercih edilen,
  • İnsan kaynağının önemli bir sermaye girdisine dönüştüğü,
  • Tüm katma değerli yetkinlik ve yeteneklerin grubun değerleri ile örtüşmesine olanak sağlandığı,
  • Tüm kritik süreçlerin rasyonalizasyonunda çağın gerektirdiği yöntem ve araçlarla koçluk olgusunun bütünleştirildiği,
  • İnsana verdiği değerle anılan ve bu bağlamda çalışanları ile gurur duyan ve sürekli gelişmelerini teşvik eden,
  • Kurumun vizyonunu başarı ve hedeflere erişim yönünde alışkanlık edinilip kulture dönüşmesine destek veren bir ortam haline getirmek ve bunu sürekli kılarak Grup’a katma değer oluşturmaktır.


İK Vizyonu:
Alanındaki en iyi uygulamalar ile Doruk Group Holding’i kendi sektöründe çalışmak için en çok tercih edilen işyeri yapmak.

İK Misyonu:
• Birlikte başarma arzusunun, karşılıklı saygının ve maksimum bireysel katkının esas olduğu pozitif bir çalışma ortamı yaratmak.

• Yüksek performans kültürü oluşturarak şirket hedeflerine katkı sağlamak.

• Doğru kişileri istihdam ederek ve çalışanların gelişimlerine destek olarak, şirketin uzun dönemli hedeflerine ve vizyonuna uygun insan kaynağı profili oluşturmak.

• İşimizin dinamiklerini anlayıp, diğer departmanlara uzmanlık alanlarımızla ilgili danışmanlık vererek, insan ile ilgili tüm konularda doğru ve kaliteli çözümler sunmak.

• Global pazarda büyüme stratejisi ile paralel, uluslararası rekabette etkin rol alacak kurumsal bir yapıya kavuşabilmek için değişim ajanı sorumluluğunu yüklenmek.

• Hızlı harekete geçen, işinin şirket hedeflerine olan etkisini anlayabilen, sorumluluk alanı içerisinde insiyatif kullanan, sonuç odaklı, pozitif düşünen, tutkulu, yetkin ve mutlu çalışanların oluşturduğu güçlü bir takım yaratmak.

• “Yenilikçi İnsan Kaynakları” prensibi ile çalışanlarımıza daima en iyi uygulamaları sunmak.

Neden Doruk Group Holding ,

Çünkü Doruk Group Holding’de ,

• Başarıya giden yolun başlangıcında insan olduğu bilinir.

• Geleneksel değerlerle, modern yönetim anlayışına uygun prensipler uyum içerisindedir.

• İnsan’a, fikir ve düşüncelerine saygı duyulur, çeşitliliğin faydasına inanılır.

• Gelişmenin, yaratıcılığın, insiyatif kullanmanın yolu açıktır.

• Şirketin dış ticaret hacmi ve güçlü ortaklık yapısı ile yalnızca ulusal değil, uluslararası alanda da mesleki olanaklar sunulur.

• Başarı ödüllendirilir ve hep birlikte kutlanır.

• Çalışanlarımızın kariyer gelişimleri esastır, yeni pozisyonlarda öncelik her zaman mevcut insan kaynağımıza fırsat sunmaktır.

• Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.